นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 946420  คน

  Untitled Document

ข้อควรรู้
1. เปิดบริการฝาก – ถอน เงินสด  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00  น.
2. ชำระเงินกู้ทุกประเภท ได้ตั้งแต่วันเงินเดือนออกถึงวันที่  5 ของทุกเดือน
3. ยื่นกู้สามัญและกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
   - ยื่นเอกสารก่อนวันที่  10  พิจารณามีมติอนุมัติปล่อยกู้ก่อนสิ้นเดือน
  
4.  รีเงินกู้ฉุกเฉิน/ศึกษาและสวัสดิการ  ตั้งแต่วันเงินเดือนออกถึงวันที่  5 ของทุกเดือน
5. สมาชิกที่กู้เงินสามัญเกิน 700,000 บาท ต้องทำประกันชีวิตสินเชื่อ ตามที่สหกรณ์กำหนด แสนละ 450 บาท
6. ถอนเงินเกิน  100,000 บาท ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน

ในการทำสัญญาเงินกู้ทุกประเภท  ท่านต้องตรวจสอบเอกสารดังนี้
1.  ต้องรับรองสำเนา โดยเจ้าของบัตร/เอกสาร เท่านั้น ห้ามรับรองสำเนาแทนคู่สมรสโดยเด็ดขาด
2. ห้ามใช้สำเนาทับสำเนา ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือเอกสารที่ไม่มีการรับรองสำเนามาก่อน
3. ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดทุกกรณี
4. ตรวจสอบวันหมดอายุให้เรียบร้อยไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารที่หมดอายุประกอบการทำสัญญาทุกประเภท
5.  ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนมาทำสัญญาทุกครั้ง
6.  ห้ามใช้ปากกาสีดำ
7. ห้ามใช้กระดาษรียูส (Reuse)

ต้องตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
1) บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/ลูกจ้าง เลขที่/วันหมดอายุ
2) ใบอนุญาตขับขี่ เลขที่/วันหมดอายุ
3)  ทะเบียนรถยนต์ เลขที่/วันหมดอายุ
4)  หนังสือเดินทาง เลขที่/วันหมดอายุ
5)  กรมธรรม์สินเชื่อเงินกู้ วันหมดอายุ
6)  บัญชีเงินฝากสหกรณ์ ออมทรัพย์พิเศษ
7)  บัญชีเงินฝากสหกรณ์ ออมทรัพย์ธรรมดา
8)  เลขที่สมาชิกสหกรณ์
9)  หน่วยงาน
10) เบอร์โทรมือถือ
11) เบอร์โทรสหกรณ์
12) เบอร์โทรสารสหกรณ์

.........................................................................................................................

เลขที่บัญชีธนาคารในการโอนเงินเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของ

“สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์  จำกัด”

 
ธนาคาร
ประเภท
เลขที่
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 404-1-44437-3
กระแส 404-6-01960-3
ธ.อาคารสงเคราะห์ ออมทรัพย์ 052-11-003364-2
พิเศษ 052-13-000261-3
กระแส 052-01-000016-2
ธ.ธนชาติ ออมทรัพย์ 634-2-02382-5
กระแส 423-3-00184-5
ธ.กรุงศรี กระแส

105-0-01830-6

ธ.ไทยพาณิชย์โลตัส ออมทรัพย์ 403-0-85881-7
ธ.ออมสินโลตัส ออมทรัพย์ 0-2003859150-7
กระแส 0-000104935
ธ.ออมสิน                              ออมทรัพย์ 0-20071430076
กระแส 0-00000212019       

 

 

   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์