นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 798726  คน

  ข่าวทั้งหมด แบบฟอร์ม เงินกู้
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 2017-08-07
      คำขอกู้เงินเงินฉุกเฉิน 2017-03-22
      คำขอกู้เงินเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ 2017-03-22
      คำขอกู้เงินสามัญ 2017-03-22
      คำขอกู้เงินสมทบ 2017-03-22
      คำขอกู้เงินสายสนับสนุน 2017-03-22
      คำขอกู้เงินสายงานวิชาชีพ/พนักงานราชการ 2017-03-22
      คำขอกู้เงินสำหรับข้าราชการบำนาญ 2017-03-22
      คำขอกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2017-03-22
      คำขอกู้เงินกู้ด้วยหุ้น 2017-03-22
   
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์