นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 950722  คน

  ข่าวทั้งหมด ระเบียบเงินกู้สหกรณ์ฯ
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      ระเบียบทุนสวัสดิการต่าง ๆ แก้ไขปี 2557 2015-02-16
      1. ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556 2014-07-08
      2. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2556 2014-07-08
      3. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ พ.ศ. 2556 2014-07-08
      4. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2556 2014-07-08
      5. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับอุบัติภัย พ.ศ. 2556 2014-07-08
      6. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2556 2014-07-08
      7. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกที่ครองสถานะภาพโสด พ.ศ. 2556 2014-07-08
      8. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกที่สมรสแต่ไม่มีบุตร พ.ศ. 2556 2014-07-08
      9. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกอุปสมบท พ.ศ. 2556 2014-07-08
      10. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุครบรอบวันเกิด พ.ศ. 2556 2014-07-08
      11. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษา พ.ศ. 2556 2014-07-08
      ระเบียบเงินกู้พิเศษ ฉบับที่ 1 2014-07-08
      ระเบียบเงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของปี 56 2014-07-08
      ระเบียบเงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 2014-07-08
      ระเบียบเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2553 2014-07-08
      ระเบียบเงินกู้สามัญ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 2014-07-08
      ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการบำนาญ 2014-07-08
      ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 2014-07-08
      ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญนักเรียนทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 2014-07-08
      ระเบียบระเบียบเงินกู้ฌาปนกิจสเคราะห์ (กระดูก) 2014-07-08
   
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์