นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 950723  คน

  ข่าวทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      เปิดสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 2018-10-26
      ประกาศ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 2018-07-01
      สหกรณ์ฯจ่ายทุนการศึกษาบุตรให้แก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2561 - 10 เม.ย 2561 2018-02-05
      แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินหุ้นและเงินฝาก 2018-02-05
      ผลการเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2561 ดำเนินการชุดที่ 26/2561 2018-02-05
      ยอดเรียกเก็บเงินคงสมาชิกภาพ สสธท,กสธท(ล้านที่2),สส.สชอ ประจำปี 2561 2018-01-03
      ประกาศ ผลการเลือกตั้งการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 2561 2017-12-20
      สหกรณ์เปิดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 - 28 ก.พ.2561 2017-11-30
      ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยิม เริ่ม 1 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป 2017-11-30
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 2017-11-22
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ 2017-11-21
      รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พ.ย 256 0 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2017-11-01
      รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พ.ย. 2560 2017-10-31
      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พ.ย. 2560 2017-10-31
      รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พ.ย 2560 2017-10-31
      โครงการบุคคลต้นแบบสหกรณ์ฯ เพื่อคัดเลือกหาบุคลากรดีเด่น รับสมครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 2560 2017-08-01
      ยินดีต้อนรับระบบการจัดการเว็บไซต์ สำเร็จรูป 2009-10-01
   
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์