นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 811046  คน

  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-12-06
   เรื่อง : เปิดรับสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2 ) รอบที่ 12/2561 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ธ.ค. 2561 อายุไม่เกิน 65 ปี
       รายละเอียด : เปิดรับสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2 ) รอบที่ 12/2561 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ธ.ค. 2561 อายุไม่เกิน 65 ปี คุ้มครองถึง อายุ 99 ปี ค่าสมัคร 3,850 บาท พิเศษต้องมีใบรับแพทย์แนบใบสมัคร รับสมัครสมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ(คู่สมรส,บุตร)
  download เอกสารแนบ
 
    From_Kstt2_61.pdf    ขนาดไฟล์ 1409135  kbyte
   
 
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์