ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 25/2559
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 626291  คน

  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-01-31
   เรื่อง : เปิดรับสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2 ) รอบที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ก.พ. 2561 อายุไม่เกิน 65 ปี
       รายละเอียด : เปิดรับสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2 ) รอบที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 6 -20 ก.พ. 2561 อายุไม่เกิน 65 ปี คุ้มครองถึง อายุ 99 ปี ค่าสมัคร 2,910 บาท พิเศษต้องมีใบรับแพทย์แนบใบสมัคร รับสมัครสมาชิกประเภท สามัญ,สมทบ,คู่สมรส,บุตร
  download เอกสารแนบ
 
    Form_Kstt61.pdf    ขนาดไฟล์ 3419594  kbyte
   
 
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์