นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 950762  คน

  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2017-11-21
   เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
       รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ กำหนดวันสอบในวันที่ 22 พ.ย. 2560 สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ชั้น2 1.สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น 2.สอบสัมภาษณ์ไดยการแสดงวิสัยทัศน์และแนะนำแนวคิดและวิธีการพัฒนาสหกรณ์สู่สหกรณ์ 4.0 เวลา 13.30 - 15.00 น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
  download เอกสารแนบ
 
    manager_01.pdf    ขนาดไฟล์ 639838  kbyte
   
 
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์