นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 950726  คน

  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2017-08-01
   เรื่อง : โครงการบุคคลต้นแบบสหกรณ์ฯ เพื่อคัดเลือกหาบุคลากรดีเด่น รับสมครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 2560
       รายละเอียด : โครงการบุคคลต้นแบบเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักการของทางสหกรณ์ มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยที่กู้เงินไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว แต่ก็ใช้จ่ายได้แค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น ไม่มีความยั่งยืน ไม่เกิดดอกผลและมีสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งที่สามารถนำเงินกู้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น ใช้ในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสหกรณ์ ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ 6,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศ 4,000 บาท 3.รางวัลชมเชย 13 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  download เอกสารแนบ
 
    Khontonbam_new.pdf    ขนาดไฟล์ 2785146  kbyte
    From_khontonbam.pdf    ขนาดไฟล์ 51299  kbyte
   
 
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์