นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 950743  คน

   :: ::
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2018-10-26 เปิดสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561  ...
 2018-07-01 ประกาศ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย  ...
 2018-02-05 สหกรณ์ฯจ่ายทุนการศึกษาบุตรให้แก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2561 - 10 เม.ย 2561   ...
 2018-02-05 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินหุ้นและเงินฝาก  ...
 2018-02-05 ผลการเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2561 ดำเนินการชุดที่ 26/2561  ...
 2018-01-03 ยอดเรียกเก็บเงินคงสมาชิกภาพ สสธท,กสธท(ล้านที่2),สส.สชอ ประจำปี 2561  ...
 2017-12-20 ประกาศ ผลการเลือกตั้งการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 2561  ...
 2017-11-30 สหกรณ์เปิดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 - 28 ก.พ.2561   ...
 2017-11-30 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยิม เริ่ม 1 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป  ...
 2017-11-22 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  ...
 2017-11-21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ  ...
 2017-11-01 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พ.ย 256 0 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ...
 2017-10-31 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พ.ย. 2560   ...
 2017-10-31 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พ.ย. 2560   ...
 2017-10-31 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พ.ย 2560   ...
 2017-08-01 โครงการบุคคลต้นแบบสหกรณ์ฯ เพื่อคัดเลือกหาบุคลากรดีเด่น รับสมครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 2560  ...
 2009-10-01 ยินดีต้อนรับระบบการจัดการเว็บไซต์ สำเร็จรูป  ...
 ระเบียบเงินกู้สหกรณ์ฯ 
 2015-02-16 ระเบียบทุนสวัสดิการต่าง ๆ แก้ไขปี 2557  ...
 2014-07-08 1. ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 2. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 3. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 4. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 5. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับอุบัติภัย พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 6. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 7. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกที่ครองสถานะภาพโสด พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 8. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกที่สมรสแต่ไม่มีบุตร พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 9. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกอุปสมบท พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 10. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุครบรอบวันเกิด พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 11. ระเบียบการใช้ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษา พ.ศ. 2556  ...
 2014-07-08 ระเบียบเงินกู้พิเศษ ฉบับที่ 1  ...
 2014-07-08 ระเบียบเงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของปี 56  ...
 2014-07-08 ระเบียบเงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554  ...
 2014-07-08 ระเบียบเงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2553  ...
 2014-07-08 ระเบียบเงินกู้สามัญ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  ...
 2014-07-08 ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการบำนาญ  ...
 2014-07-08 ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  ...
 2014-07-08 ระเบียบเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญนักเรียนทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555  ...
 2014-07-08 ระเบียบระเบียบเงินกู้ฌาปนกิจสเคราะห์ (กระดูก)  ...
 ระเบียบและข้อบังคับ 
 2018-06-15 ระเบียบและข้อบังคับอยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล  ...
 แบบฟอร์ม สหกรณ์  
 2017-03-28 หนังสือมอบอำนาจ  ...
 2014-07-08 หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนอีก (สมัครสมาชิกใหม่)  ...
 แบบฟอร์ม เงินกู้ 
 
 
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์